Neusklađenost tenderske dokumentacije KJKP RAD-a i ponude izabranog ponuđača ozbiljno kršenje Zakona o javnim nabavkama

by fer_urednik

Analiza antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo koju je uradio Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, uključila je i analizu provedenih postupaka javnih nabavki prije pandemije koronavirusa u KJKP “Rad” d. o. o. Sarajevo.

Na osnovu nadležnosti Ureda, a povodom zaprimljenih prijava navodnih nepravilnosti u postupcima provedenih javnih nabavki u KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Rad), Ured je analizirao sedam postupaka javnih nabavki u Radu, koje su provedene u 2018., 2019. i 2020. godini. Kao vrsta postupka kod analiziranih postupaka javnih nabavki, za njih šest primijenjen je otvoreni postupak, dok je kod jedne javne nabavke primijenjen konkurentski postupak.

Od ukupno sedam postupaka javnih nabavki koji su bili predmet analize od strane Ureda, kod tri postupka javnih nabavki, utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na neusklađenosti između Tenderske dokumentacije i ponude izabranog ponuđača, što dovodi u pitanje da li su izabrani ponuđači mogli biti odabrani i sa istima zaključen ugovor/sporazum o realizaciji javnih nabavki od strane Rada.

Prilikom analize dostavljene dokumentacije Ured je utvrdio određene nepravilnosti kod svih sedam postupaka javnih nabavki, a koje se odnose na djelimičnu primjenu odredbi ZJN.

Utvrđene nepravilnosti su navedene pojedinačno za svaku nabavku, a odnose se na:

 • Neusklađenost između Tenderske dokumentacije i ponude koja se odnosi na to da izabrani ponuđač nije u potpunosti popunio obrazac za cijenu ponude što je zahtijevano tenderskom dokumentacijom, a što je u suprotnosti sa članom 57. ZJN koji navodi da se u postupku javne nabavke kandidat/ponuđač pridržava zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije.
 • Ugovorni organ nije preduzeo aktivnosti na realizaciji ugovorenih garancija koje su tražene tenderskom dokumentacijom, u skladu sa članom 3. ZJN koji propisuje da je 15 15 15 3 6 1 1 1 3 2 3 1 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo Otvoreni postupak Pregovarački postupak sa objavom obavještenja Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 74 ugovorni organ dužan da djeluje sa ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi sa predmetom nabavke.
 • Neusklađenost između Tenderske dokumentacije i ponude koja se odnosi na to da ne postoji izjava kojom se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača, a što je u suprotnosti sa članom 49. ZJN.
 • Neusklađenost između Tenderske dokumentacije i ponude koja se odnosi na to da je cijena izabranog ponuđača znatno veća od osiguranih suma za predmetnu nabavku, a što je u suprotnosti sa članom 69. stav (2) tačka e) ZJN koji propisuje da je ugovorni organ obavezan poništiti postupak ako su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih suma za predmetnu nabavku. • Izabrani ponuđač nije ispoštovao rok isporuke iz Ugovora.
 • Dati netačni podaci kojima se dokazuje profesionalna sposobnost.

Pregled utvrđenih nedostataka prilikom analize dostavljene dokumentacije o provedenih sedam postupaka javnih nabavki u KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo

U nastavku teksta je kraći prikaz uočenih nepravilnosti, navedenih pojedinačno za svaku javnu nabavku:

 1. Nabavka: Rezervnih dijelova za motorna vozila MAN (otvoreni postupak sa međunarodnom objavom) – vrijednost zaključenog Okvirnog sporazuma – 600.000,00 KM, odabrani ponuđač Centrotrade d.o.o. Sarajevo (nabavka iz 2020. godine).

Utvrđena nepravilnost:

 • Neusklađenost između Tenderske dokumentacije i ponude (izabrani ponuđač nije u potpunosti popunio obrazac za cijenu ponude)
 1. Nabavka: Autosmećara (otvoreni postupak) – vrijednost zaključenog ugovora 249.500,00 KM, izabrani ponuđač Tehnix d.o.o. Donji Kraljevac, Hrvatska (nabavka iz 2019. godine)
 2. Nabavka: Autosmećara – kombinovanog sa kranom (otvoreni postupak) – vrijednost zaključenog ugovora 349.00,00 KM, izabrani ponuđač Tehnix d.o.o. Donji Kraljevac, Hrvatska (nabavka iz 2019. godine)
 3. Nabavka: Dva autosmećara (otvoreni postupak) – vrijednost zaključenog ugovora 399.500,00 KM, izabrani ponuđač Tehnix d.o.o. Donji Kraljevac, Hrvatska (nabavka iz 2019. godine)

U dokumentaciji koja je dostavljena za nabavke pod rednim brojevima od 2. do 4. utvrđene su određene nepravilnosti:

 • Izabrani ponuđač nije ispoštovao rok isporuke iz ugovora,
 • Ugovorni organ nije preduzeo aktivnosti na realizaciji ugovorenih garancija.
 1. Nabavka: Posipnog materijala za zimsko održavanje (otvoreni postupak) – vrijednost zaključenog ugovora 762.00,00 KM, izabrani ponuđač – Macot Sol d.o.o. Mostar (nabavka iz 2019. godine)

Utvrđene nepravilnosti odnose se na:

 • Neusklađenost između Tenderske dokumentacije i ponude (ne postoji izjava kojom se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača).
 1. Nabavka: Gorivo EURO DIZEL EN: 590 I EURO V-LOT 1 (otvoreni postupak) – vrijednost zaključenog Okvirnog sporazuma 5.086.153,83 KM, odabrani ponuđač Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo (nabavka 2018-2019. godine)

U dokumentaciji koja je dostavljena za ovu nabavku, utvrđene su određene nepravilnosti:

 • Neusklađenost između Tenderske dokumentacije i ponude (ugovorni organ je prihvatio ponudu izabranog ponuđača, iako je cijena navedena u ponudi, kao i cijene u ostalim ponudama, znatno veća od procijenjene vrijednosti).
 1. Nabavka računovodstvenih usluga (konkurentski postupak) vrijednost zaključenog ugovora 6.000,00 KM, odabrani ponuđač Taxting d.o.o. Sarajevo (nabavka 2019. godine)

U dokumentaciji koja je dostavljena za ovu nabavku utvrđene su određene nepravilnosti:

 • Izabrani ponuđač dao je netačne podatke u dokumentima kojima dokazuje svoju profesionalnu sposobnost.

O utvrđenim nepravilnostima u postupcima provedenih javnih nabavki u Radu Ured je upoznao Agenciji za javne nabavke BiH, instituciju nadležnu za praćenje primjene ZJN. Agencija za javne nabavke BiH obavijestila je Ured da je dostavila na postupanje Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo predmete koji se odnose za pet postupaka javnih nabavki, i to:

 1. Nabavka: Autosmećara (otvoreni postupak),
 2. Nabavka: Autosmećara-kombinovanog sa kranom (otvoreni postupak),
 3. Nabavka: Dva autosmećara (otvoreni postupak),
 4. Nabavka: Posipnog materijala za zimsko održavanja (otvoreni postupak),
 5. Nabavka: Goriva Euro Dizel en: 590 i Euro v-Lot 1 (otvoreni postupak).

Centri civilnih inicijativa (CCI) trenutno sprovode projekat Fer zapošljavanje za odgovornost kojim nastoje ukazati na posljedice stranačkog zapošljvanja na rukovodeće pozicije u javnim preduzećima. Politizacija javnih preduzeća se ne događa samo sa ciljem stvaranja stranačke mašinerije, nego i zbog sticanja finansijske koristi, a kao posljedica kadriranja na osnovu političke pripadnosti javlja se učestala zloupotreba javnih nabavki. Sistem eliminacije “nepodobnih”, odnosno nepoželjnih firmi je jednostavan i ustaljen i najčešći način uzimanja novca od građana. CCI je već ranije navodio da javna preduzeća moraju djelovati u najboljem javnom interesu i da način poslovanja javnih preduzeća mora biti u službi građana.

Izvor: Analiza antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo

Povezani članci