Objašnjeno: Šta su Pandora Papers i kako se Energoinvest spominje u njima

by fer_urednik

Šta su Pandora Papers?

Pandora Papers (Pandorini dokumenti) predstavljaju razotkrivanje skoro 12 miliona finansijskih i drugih dokumenata iz 14 offshore kompanija širom svijeta.

Šta je offshore komapnija?

Offshore je termin koji se, u ovom slučaju, koristi za međunarodne biznis kompanije (tzv. IBC) koje posluju u drugim dijelovima svijeta i oslobođene su plaćanja poreza u tim dijelovima svijeta, uz značajne restrikcije u poslovanju.

Ko je razotkrio Pandora Papers?

Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara kojeg čini preko 600 istraživačkih novinara iz 150 različitih medija iz 117 država svijeta razotkrio je dokumente.

Koji su ključni nalazi?

Nalazi otkrivaju korupciju, poreske utaje i ranije skrivane poslove „elite“ (najčešće političke i poslovne „elite“). Nalazi otkrivaju kako su se koristili offshore računi za skrivanje imovine koja ukupno vrijedi hiljade milijardi američkih dolara (da, više ovih cifara: 1.000.000.000.000)

Zašto se to radi?

Ključne pretpostavke su da se na ovaj način izbjegava plaćanje poreza u matičnoj državi (što je posebno problematično ako se radi o političarima koji na isto primoravaju građane kroz zakone koje donose) i da se skrivaju sumnjivi poslovi i korupcija. Pitanje koje trebamo postaviti je sljedeće – zašto bi neko nastojao sakriti poslove i finansijske transakcije ako je sve u redu i ako su legalni?

Šta je Energoinvest?

Energoinvest je javno preduzeće u BiH, a 67% dionica drži entitet Federacija BiH. To znači da je Energoinvest u vlasništvu građana Federacije BiH. Kao javno preduzeće, Energoinvest se mora pridržavati domaćih zakona koji regulišu rad javnih preduzeća, a koji, između ostalog, propisuju obaveze proaktivne transparentnosti, parlamentarne kontrole i depolitizacije upravljačkih struktura. U stvarnosti je uglavnom suprotno – u prethodnih 10 godina, Energoinvest nije transparentna kompanija jer većina podataka o njenom poslovanju nije javno dostupna niti ih dostavlja na zahtjev, njeni izvještaji o radu nikada nisu razmatrani na sjednicama Predstavničkog doma ili Doma naroda Parlamenta FBiH, postoji neskriveni politički uticaj na zapošljavanje rukovodećih i drugih kadrova, a rezultati poslovanja su sve gori. U periodu od 2013. do 2018. godine dobit je spala sa 720.532 KM na gubitak u poslovanju od skoro 11 miliona KM. U istom periodu, poslovni prihodi Energoinvesta pali su sa 297,6 miliona KM na 129 miliona KM, a broj zaposlenih je skoro prepolovljen (sa 669 u 2013. na 375 u 2018. godini).

U kojem kontekstu se Energoinvest spominje u Pandora Papers?

Prema dostupnim podacima, Energoinvest je platio više od 3,6 miliona eura tek osnovanoj maloj konsultantskoj firmi registrovanoj u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u martu 2013. godine. Firmu naziva “AL Energy Transmission” vodi albanski biznismen Vasil Kallupi. Uskoro nakon toga (2014. godine), Energoinvest dobija posao izgradnje elektroenergetske mreže između Albanije i Kosova vrijedan 29 miliona eura. Cijeli proces dodjele tendera obilježen je navodima o korupciji.

Povezani članci