Uočene nepravilnosti pri zapošljavanju direktora i v.d. direktora javnih preduzeća iz oblasti privrede KS-a

by fer_urednik

U proteklom periodu Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom je izvršio analizu koja se odnosi na zaključene ugovore o radu sa direktorima i v.d. direktorima u 4 javna preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo iz oblasti privrede.

Prilikom analize dostavljene dokumentacije Ured je od četiri preduzeća čija je dokumentacija bila predmet analize kod dva preduzeća utvrdio nepravilnosti, koje se odnose na to da je u ugovorima o radu zaključenim sa direktorima i v.d. direktorima dato pravo da, u slučaju raskida ugovora ili razrješenja sa funkcije, budu raspoređeni na odgovarajuće poslove u preduzeću, a za što nakon analize pravnih propisa nije utvrđen pravni osnov po kojem je dato ovo pravo. Naime, navedeni ugovori sa direktorima i v.d. direktorima zaključeni su na određeno vrijeme, dok bi se njihovim raspoređivanjem u okviru preduzeća podrazumijevalo zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, što je u suprotnosti sa odredbama Uredbe o prijemu u radni odnos iz razloga što je istom decidno propisan postupak prijema u radni odnos, te je predviđeno obavezno javno oglašavanje upražnjenih radnih mjesta.

U nastavku teksta je prikaz analize ugovora o radu zaključenih sa direktorima i v.d. direktorima, pojedinačno za svako preduzeće iz oblasti privrede:

KJP „ZOI ‘84 – Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o.

Od strane ovog preduzeća dostavljena je dokumentacija koja se odnosi na četiri zaključena ugovora sa direktorima i v.d. direktorima:

 1. Ugovor od 28.07.2018. godine (zaključen sa direktorom na period od četiri godine),
 2. Ugovor od 25.06.2019. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od šest mjeseci),
 3. Ugovor od 04.09.2019. godine (zaključen sa direktorom na period od četiri godine),
 4. Ugovor od 13.06.2020. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od šest mjeseci).

Nakon analize dostavljene dokumentacije, Ured nije utvrdio nepravilnosti u odredbama ugovora.

KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo – Ilidža

KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo – Ilidža dostavilo je dokumentaciju za tri zaključena ugovora o radu sa direktorom i v.d. direktorima i to:

 1. Ugovor od 23.09.2019. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od dva mjeseca),
 2. Ugovor o radu od 24.10.2019. godine (zaključen sa direktorom na period od četiri godine),
 3. Ugovor o radu od 24.09.2020. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od dva mjeseca).

Nakon analize dostavljene dokumentacije Ured je utvrdio da navedeni ugovori predviđaju da „ako v.d. direktor odnosno direktor preduzeća prije isteka mandata bude privremeno razriješen ili dođe do jednostranog raskida ugovora od strane Nadzornog organa, v.d. direktor odnosno direktor ima pravo biti raspoređen na odgovarajuće poslove u ovom preduzeću“, a za što nakon analize pravnih propisa koji regulišu ova pitanja nije utvrđen pravni osnov po kojem je ovo pravo dato direktoru. Naime, navedeni ugovori sa direktorom i v.d. direktorima zaključeni su na određeno vrijeme, dok bi njegovim raspoređivanjem u okviru preduzeća podrazumijevalo zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, a što je u suprotnosti sa odredbama Uredbe o prijemu u radni iz razloga što je istom decidno propisan postupak prijema u radni odnos, te je predviđeno obavezno javno oglašavanje upražnjenih radnih mjesta.

KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo

KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo je dostavilo pet ugovora o radu zaključenih sa v.d. direktorima i Rješenje o razrješenju v.d. direktora:

 1. Ugovor od 03.06.2019. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od tri mjeseca),
 2. Ugovor od 23.08.2019. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od tri mjeseca),
 3. Ugovor od 13.11.2019. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od tri mjeseca),
 4. Ugovor od 03.03.2020. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od tri mjeseca),
 5. Ugovor od 05.06.2020. godine (zaključen v.d. direktorom na period od tri mjeseca),
 6. Rješenje o razrješenju v.d. direktora od 09.07.2020. godine.

Analizom dostavljene dokumentacije, Ured je utvrdio da je u dva ugovora sa v.d. direktorom (obuhvataju jednu osobu), od 03.03.2020. i 05.06.2020. godine, predviđeno da se „preduzeće obavezuje ponuditi ugovor o radu“, u slučaju razrješenja v.d. direktora sa funkcije iz bilo kojeg razloga. Nakon analize pravnih propisa koji regulišu ova pitanja nije utvrđen pravni osnov po kojem je ovo pravo dato direktoru. Raspoređivanje direktora u slučaju razrješenja na odgovarajuće radno mjesto unutar preduzeća, u kojem prethodno nije bio zaposlen, predstavljalo bi novo zapošljavanje. Postupanje na ovakav način je u suprotnosti sa odredbama Uredbe o prijemu u radni odnos iz razloga što je istom decidno propisan postupak prijema u radni odnos, te je predviđeno obavezno javno oglašavanje upražnjenih radnih mjesta.

KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo

Analizom dostavljene dokumentacije iz KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo, koja se odnosi na ugovor o radu zaključenim sa direktorom od 20.10.2020. godine (na period od četiri godine), Ured nije utvrdio nepravilnosti u odredbama ugovora.

Napomena: Kako KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo nije postupilo po prvobitnom zahtjevu Ureda, u kojem je traženo dostavljanje dokumentacije koja se odnosi na zaključene ugovore o radu sa direktorima i v.d. direktorima, ovom preduzeću upućena je Urgencija, dana 18.11.2020. godine. Tek nakon upućene urgencije, ovo preduzeće je dana 30.11.2020. godine, dostavilo traženo, ali s obzirom na činjenicu da je predmetni Izvještaj već bio u završnoj fazi izrade, analizu dostavljene dokumentacije, zbog kratkih vremenskih rokova, nije bilo moguće izvršiti i inkorporirati u isti. U periodu koji slijedi, Ured će izvršiti analizu dostavljene dokumentacije od strane KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, te će o izvršenoj sveobuhvatnoj analizi ugovora iz resora privrede, obavijestiti nadležno ministarstvo.

Centri civilnih inicijativa (CCI) trenutno sprovode projekat Fer zapošljavanje za odgovornost kojim nastoje ukazati na nužnost depolitizacije zapošljavanja na rukovodeće pozicije u javnim preduzećima. Vladajuća politička partija upravlja javnim preduzećima, a stranačkim zapošljavanjem javna preduzeća ne djeluju nezavisno i u najboljem interesu javnog preduzeća. Njihovo djelovanje je partijski orijentisano i ima za cilj ispunjavanje partijskih težnji. Adekvatno znanje i svijest o unaprjeđenju poslovanja javnog preduzeća, kao i o zaštiti javnog interesa i javnog dobra ne postoji.

Zakon definiše javna preduzeća  kao ona koja obavljaju djelatnost od javnog društvenog interesa te je jasno da moraju djelovati u korist društvenog interesa, a zapošljavanje i imenovanje rukovodećih pozicija javnih preduzeća BiH se mora raditi prema zakonom propisanoj konkursnoj proceduri.

Izvor: Analiza antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo

Povezani članci