Utvrđene nepravilnosti u postupku javnih nabavki KJKP GRAS-a dovode u pitanje izabrane ponuđače

by fer_urednik

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo predstavio je Analizu antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo.

Predmet analize bila je i dokumentacija koja se odnosila na 19 provedenih postupaka javnih nabavki roba u vrijednosti većoj od 50.000,00 KM u KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo, (u daljem tekstu: Gras) u 2019. i 2020. godini. Kod provedbe postupaka javnih nabavki u Grasu, kao vrsta postupka, kod 18 postupaka javnih nabavki primijenjen je otvoreni postupak, dok je kod jedne javne nabavke primijenjen pregovarački postupak sa objavom obavještenja.

Prilikom analize dostavljene dokumentacije Ured je utvrdio, od ukupno 19 postupaka javnih nabavki provedenih u Grasu, a koji su bili predmet analize od strane Ureda kod 9 postupaka javnih nabavki, određene nepravilnosti koje se odnose na neusklađenosti između Tenderske dokumentacije i ponude izabranog ponuđača, što dovodi u pitanje da li su izabrani ponuđači mogli biti odabrani, te sa istima zaključen ugovor/sporazum o realizaciji javnih nabavki od strane Grasa.

Kod svih 19 postupaka javnih nabavki, koji su bili predmet analize, utvrđene su određene nepravilnosti koje se odnose na nepostupanje po odredbama Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima koji su izrađeni po osnovu ZJN od strane komisija za provedbu javnih nabavki.

Pregled utvrđenih nedostataka prilikom analize dostavljene dokumentacije o provedenih 19 postupaka javnih nabavki u KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo

Utvrđene nepravilnosti su navedene pojedinačno za svaku nabavku, a odnose se na:

  • Komisije za javne nabavke nisu donosile poslovnik o radu, a što je u suprotnosti sa članom 9. stav (2) Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/14) koji propisuje da Komisija donosi poslovnik o radu komisije,
  • Kod javnih nabavki nije vršeno istraživanje tržišta,
  • Komisije za javne nabavke nisu sačinjavale zapisnik o zaprimanju ponuda, a što je u suprotnosti sa članom 15. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14 i 20/15) koji propisuje da se svaka blagovremeno dostavljena ponuda upisuje u zapisnik o zaprimanju ponuda, te dobija redni broj prema redoslijedu zaprimanja,
  • Nije vršeno obavještenje ponuđačima o rezultatima u postupku javnih nabavki, što je u suprotnosti sa članom 25., tačka f) ZJN koji propisuje da je u provođenju otvorenog postupka ugovorni organ dužan obavijestiti ponuđače o ishodu postupka javne nabavke. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 65
  • Zapisnici/dokazi o prijemu isporučenih roba nisu dostavljeni, te Ured nije mogao utvrditi da li su isti i vođeni, odnosno da li je kvalitet i kvantitet isporuke roba u skladu sa specifikacijom robe navedene u tenderskoj dokumentaciji, odnosno sa ugovorom o kupoprodaji roba.
  • Neusklađenosti između tenderske dokumentacije i ponude.
  • Nepostojanje izjava o nepristrasnosti članova komisije za javne nabavke, što je u suprotnosti sa članom 34. stav (2) ZJN, koji propisuje da se u sastavu komisije za javnu nabavku ne mogu birati članovi čiji privatni interes utiče ili može uticati na nepristranost njihovog rada u komisiji.
  • Nije donesena Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, što je u suprotnosti sa članom 18. stav (1) ZJN koji propisuje da ugovorni organ pokreće postupak javne nabavke donošenjem odluke ili rješenja u pisanom obliku.
  • Ne postoji osnov za imenovanje Komisije za javnu nabavku, što je obaveza po članu 13. ZJN.
  • Nema sažetka obavještenja o dodjeli ugovora, što je u suprotnosti sa članom 36. stav (1) ZJN, koji propisuje da se sažetak svih obavijesti objavljuje u „Službenom glasniku BiH“.

Centri civilnih inicijativa (CCI) trenutno sprovode projekat Fer zapošljavanje za odgvornost kojim nastoje ukazati na posljedice stranačkog zapošljvanja na rukovodeće pozicije u javnim preduzećima. Politizacija javnih preduzeća se ne događa samo sa ciljem stvaranja stranačke mašinerije, nego i zbog sticanja finansijske koristi, a kao posljedica kadriranja na osnovu političke pripadnosti javlja se učestala zloupotreba javnih nabavki. Sistem eliminacije “nepodobnih”, odnosno nepoželjnih firmi je jednostavan i ustaljen i najčešći način uzimanja novca od građana. CCI je već ranije navodio da javna preduzeća moraju djelovati u najboljem javnom inetresu i da način poslovanja javnih preduzeća mora biti u službi građana.

Prikaz uočenih nepravilnosti, navedenih pojedinačno za svaku javnu nabavku možete pronaći OVDJE.

Izvor: Analiza antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo

Povezani članci